Semináře a akce pro školní rok 2018/2019

Veškeré semináře a besedy probíhají s maximální účastí 12.ti osob

leden

 3. 1. 2019 – NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ  ZHUBNOUT ?
                      beseda s celostní výživovou poradkyní Dominikou Markovou

17. 1. 2019 – ZÁMĚR A SRDCE
                      beseda a sebezkušenostní cvičení s terapeutkou a koučkou  Dominikou Markovou

19. 1. 2019 – RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST I. 
                      seminář pro ženy – lektor  Sebastian James

30. 1. 2019 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                         zážitková skupina – lektoři – Dominika a Sebastian

únor

16. 2. 2019 – RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST II.
                       seminář pro ženy – lektor  Sebastian James 

21. 2. 2019 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                         zážitková skupina pro ženy  – lektorky – Zuzana  a Dominika

27. 2. 2019 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                         zážitková skupina – lektoři – Dominika a Sebastian

28. 2. 2019 – KETO DIETA ANO nebo NE? 
                        beseda s celostní výživovou poradkyní Dominikou Markovou

březen

13. 3. 2019 – JAK NA ŽIVOT 
                       beseda a sebezkušenostní cvičení s terapeutkou a koučkou Dominikou Markovou

16. 3. 2019 – RADIKÁLNÍ UPŘÍMNOST III. 
                       seminář pro ženy – lektor  Sebastian James 

27. 3. 2019 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                        zážitková skupina – lektoři – Dominika a Sebastian

28. 3. 2019 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                         zážitková skupina pro ženy  – lektorky – Zuzana  a Dominika

30.3. – 31. 3. 2019 – MINULOST, PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST
                                    intenzivní prožitkový seminář s terapeutkou a koučkou Dominikou Markovou

duben

11. 4. 2019 – JÁ MATKA JÁ DCERA  JÁ BABIČKA
                       beseda a sebezkušenostní cvičení s terapeutkou a koučkou Dominikou Markovou

13. 4. 2019 – VĚDOMÉ I NEVĚDOMÉ POCITY VINY POHLEDEM HAGIOTERAPIE
                       seminář pro ženy – lektor  Prokop Remeš 

25. 4. 2019 – JARNÍ OČISTA
                        beseda s celostní výživovou poradkyní Dominikou Markovou

květen 

9. 5. 2019 – AKTIVNÍ PŘÍTOMNOST
                     beseda a sebezkušenostní cvičení s terapeutkou a koučkou Dominikou Markovou

11. 5.  2019 – TOUHA, PŘÁNÍ, ŽÁDOSTIVOST, TRANSFORMACE
                       seminář pro ženy – lektor  Dominika Marková

červen

6. 6. 2019 – O LETNÍ STRAVĚ A PITNÉM REŽIMU
                     beseda s celostní výživovou poradkyní Dominikou Markovou

9. 6. 2019 – TADY A TEĎ – AKTIVNÍ PŘÍTOMNOST 
                      celodenní sebezkušenostní a prožitkový seminář  s terapeutkou a koučkou Dominikou Markovou

14. – 16. 6. 2019 – TAJEMSTVÍ 
                                 8. pobytový sebe-rozvojový seminář pro ženy s lektorkou  Pavlou  Štěpničkovou

 

Termíny setkání 1/2019 – 6/2019
ochutnávkové skupiny: 30.1.; 27.2.;
– začátek roční skupiny: 27.3.; následná setkání 24.4.; 22.5.; 19.6.;
– termíny 9/19-2/20 budou vypsány do zahájení

Ochutnávkové skupiny je možné  rezervovat zde

 

Termíny setkání 1/2019 – 6/2019 
ochutnávkové skupiny: 21.2. a 28.3.
– začátek roční skupiny: ; následná setkání 18.4.; 23.5.; 27.6.;
– termíny 9/19-2/20 budou vypsány do zahájení

Ochutnávkové skupiny je možné  rezervovat zde

 

JIŽ PROBĚHLO 2018

15.  9. 2018 –  ŽENA A JEJÍ ROLE 
                         seminář pro ženy – lektor  Zuzana Peterová 

16. 10. 2018 – NÁVŠTĚVA MIKVE
                         akce pro ženy – průvodce Zuzana Peterová

12. – 14. 10. 2018 –  VZTAHY NAŠE ZRCADLO  
                                    7. pobytový seberozvojový zážitkový seminář pro ženy – lektor  Radka Svobodová  

24. 10. 2018 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA
                          zážitková skupina – lektoři – Dominika a Sebastian

17. 11. 2018 – ZÁVISLOSTI V NÁS
                        seminář pro ženy – lektor  Pavel Staněk 

28. 11. 2018 – OCHUTNÁVKOVÁ SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA 
                         zážitková skupina – lektoři – Dominika a Sebastian

15. 12. 2018 – CHANUKA
                         seminář pro ženy – lektor  Zuzana Peterová 

________________________________________________________________