Vzdělání v oblasti psychoterapie, osobního rozvoje a zdravého životního stylu
 • Absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty na Pražské VŠ psychosociálních studií
 • Certifikovaný profesionální kouč
Psychoterapeutické výcviky
 • Psychoterapeutický, psychodynamický výcvik SUR v komunitní a skupinové psychoterapii – pětiletý výcvik zaměřený na dynamickou a hlubinnou psychoterapii
 • Lege artis v psychoterapii – doc. PhDr. Jiří Růžička, PhDr. Jan Jakub Zlámaný – dvouletý výcvik zaměřený na postupy a dovednosti potřebné ve skupinové a komunitní psychoterapii
 • Gestalt terapie v praxi  – RNDr. Ladislav Dvořák, Mgr. Ester Neumanová – roční výcvik zaměřený na přístup v pracovním a osobním kontextu
 • Rodinné konstelace a pohyby duše – J. Zeilhofer – dvouletý výcvik fenomenologickým přístupem
 • Neduální terapie – Jorgen Larsen –  dvouletý výcvik spirituální psychoterapie
Psychoterapeutické odborné semináře a kurzy
 • Cyklus sebezkušenostních seminářů v hagioterapii – MUDr. Prokop Remeš.
 • Démonologie Otců pouště – MUDr. Prokop Remeš.
 • Osobní existenciální analýza – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Rodinná diagnostika a terapie – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. – PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.Dr. – zaměřená na proces hledání možností, jak být sám sebou uprostřed změti mezilidských vztahů
 • Gestalt terapie – MUDr. Marie Štefanová.
 • KBT – kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch – Mgr. K. Durecová.
 • Rogerovská psychoterapie –  E. Havrdová
 • Certifikovaný koučovací výcvik a supervize – J. Kunčar – PCC
Fitness a zdravý životní styl vzdělání a odborné semináře
 • Akreditovaný výživový poradce a terapeut
 • Trenér fitness a osobní trenér – trenérská škola Petra Stacha