„Naučte se naplno využívat Váš potenciál!“

 

Jako mentální kouč Vám nabízím partnerství v tvořivém procesu, který vychází ze sebepoznání, provokuje myšlení, podněcuje různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit uvědomění.
Co vlastně chcete? Na čem vám záleží?  Co naopak vůbec nechcete!

Celý proces podporuje nacházení potencionálu a zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů a já Vás jím provázím jako partner, průvodce a důvěrník.

Nabízím absolutní důvěru ve Vás, vaší celistvost a schopnost najít řešení. 

Máte zájem o mentální koučink?
Objednejte se zde.

Co Vám koučing nabízí
  • nalezení a využití vašeho potenciálu
  • osobní rozvoj a sebepoznání
  • zlepšení vztahů a komunikace
  • profesní i osobní naplnění
  • nastavení cíle a plán k jeho dosažení
  • vnitřní vyrovnanost a klid
  • sebevědomí a sebehodnotu

První fází je ujasnění cíle a plánů, jak jej dosáhnout.

Následují návrhy možných řešení a konkrétní kroky, které jsou nutné uskutečnit směrem k dosažení cíle. V závěru každého sezení přichází zhodnocení, co vám sezení dalo, co si odnášíte, co bylo nejdůležitější.