Tři bloky.  Tři témata – minulost, přítomnost a budoucnost.

 

Budete mít možnost postupně odhalit váš vztah k minulosti a jejímu poselství,  jak a zda  prožíváte přítomnost a co je důležité pro budoucnost.
Prozkoumáte jak jste na tom v těchto otázkách?
Jak vás ovlivňují a omezují zakořeněné myšlenky, předsudky a vzorce, kterým jste uvěřily?

Lektorka: Dominika Marková – profesionální koučka a terapeutka

Maximální obsazenost 11 osob.

Cena: 1 950,- Kč
Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže.

Místo konání: 
Praha – Vinohrady, Písecká 19

Časy konání:
sobota a neděle od 9,30 do 17,00

Rezervace  zde 

Přihlásit se můžete také telefonicky +420 777 247 487
nebo e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

 

Začneme s tématem: Jakou má roli minulost v našem životě? 

Minulost je napsanou knihou a není možné v ní změnit ani jediný řádek.

Náš vztah k minulosti se zakládá na našich vzpomínkách ať vědomých či podvědomých.
Vzpomínky vytvářejí naše chování, neboť naše chování v přítomnosti je výsledkem činů v minulosti.

Co tedy můžete dělat s tím co již bylo?
Jak si nahlížet na situace, které se staly?
Jakým způsobem pracovat s pocity křivdy, nespravedlnosti, zrady, opuštění nebo ponížení?

„Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.“             
Dalajláma

Následovat bude téma:  Žijme v přítomnosti! 

Život v  přítomnosti nás vede k tomu, jak se naučit plně a bděle prožívat přítomný okamžik a pod povinnostmi a tíhou všedního života neztrácet vlastní živou touhu. Podíváme se na to jak dalece
je v harmonii naše tělo, mysl a cítění.

 „Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a – co nám dospělým se stává zřídka – užívají přítomnost.“             

Jean de La Bruyere – francouzský spisovatel a filozof *1645 

Celou trojici zakončíme tématem:  Kdy a kde vzniká budoucnost?

Neustále chceme vědět, co nám budoucnost přinese, protože tak bychom nad ní získali kontrolu, ale je potřeba si uvědomit, že není v našich silách nahlédnout veškeré spojitosti a mnohdy je darem žít v blažené nevědomosti.
Co mohu udělat pro svou budoucnost a kdy nastává čas odevzdání?

 „Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl.“          

John Schaar  – politický teoretik 1928 – 2011

VÍCE O SEMINÁŘÍCH

Pomocí sebezkušenostních zážitkových seminářů a skupinových setkání, můžete uskutečňovat zásadní změny ve svém přístupu k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům …

Přijďte poznat a pochopit své podvědomé programy, které vám ovlivňují život a zjistit co je potřeba udělat, proto abyste se mohly z nepotřebných programů vyvázat.

Poznejte, jak můžete vystoupit ze „začarovaných kruhů“, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře např. přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty…

terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz