TOUHA, PŘÁNÍ, ŽÁDOSTIVOST, TRANSFORMACE

Touha vyvolá v srdci oheň, který probouzí život a pohání nás kupředu. Přání a žádosti chtějí být vnímány a rozpoznány. Jsou to základní hnací síly našich životů. Jejich využití a dokonalé ovládnutí vyžaduje nejvyšší bdělost a intenzivní pozornost.  Pokud jsou potlačovány brání procesu transformace.

„Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.“
                                       Šalamoun izraelský král a syn Davida  * 931 př. n. l.
​​​​​​​

Lektorka:  Dominika Marková – profesionální koučka a terapeutka

Přijďte poznat a pochopit nevědomé programy, které vám ovlivňují život a úkoly, které je třeba splnit, proto abyste se mohly z programů vyvázat.

Semináře probíhají s maximální účastí 12 žen.

ZVÝHODNĚNÁ CENA NA PRVNÍ SEMINÁŘ

Pokud jdete poprvé, máte možnost zaplatit pouze polovinu, nebo za stejnou přijít dvě.

Cena jednodenních seminářů: 1 700,- Kč

Zvýhodněné ceny jednodenních seminářů v ročním cyklu:

á 1 600,- Kč – při účasti na dvou
á 1 350,- Kč – při účasti na 3 – 5 
á 1 200,- Kč – při účasti 6 a více
á 1 100,- Kč – při účasti na 8

Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže.

Čas a místo konání: 
11. května 2019 od 9,30 do 17,00 
Praha – Vinohrady, Písecká 19

NUTNÁ REZERVACE !!!

ZÁVAZNÁ REZERVACE PO ZAPLACENÍ

Přihlásit se můžete zde a také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

 

VÍCE O SEMINÁŘÍCH

Pomocí sebezkušenostních zážitkových seminářů a skupinových setkání, můžete uskutečňovat zásadní změny ve svém přístupu k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům … .

Přijďte poznat a pochopit své podvědomé programy, které vám ovlivňují život a zjistit co je potřeba udělat, proto abyste se mohly z nepotřebných programů vyvázat.

Poznejte, jak můžete vystoupit ze „začarovaných kruhů“, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře např. přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty…

terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz