Podstatou naší síly je ukotvení našeho vědomí ve zdroji, který představuje nekonečný tvůrčí potenciál. Aby naše vědomí mohlo spočinout v tomto zdroji, je nutné prozkoumat a poznat všechny části naší duše, které jsme během svého života nepřijaly, nezpracovaly nebo vytěsnily. Těmto částem se říká stín a nevědomý stín způsobuje v našem životě překážky a konflikty.

Na našem workshopu se společně zaměříme na podstatu našeho stínu, který je zároveň obrovským zdrojem naší síly, kreativity a působí jako vodítko na cestě k napojení na náš vlastní zdroj energie.

Podíváme se na omezující a nefunkční vzorce ve vztazích, probereme téma závislosti, strachu, žárlivosti a manipulace. Zároveň se zaměříme na to, jak si nastavovat správné hranice, prohloubit důvěru a posílit své sebevědomí.

Naučíme se, jak správně zacházet se svými potlačenými emocemi.

Ukážeme si, jak vypadá sebeláska v praxi.

Lektorka: Radka Svobodová 

Maximální účast – 10 žen.

Čas a místo konání:
27.-29.9  2019 – Stupčice

Nutná rezervace zde.

Přihlásit se můžete také telefonicky +420 777 247 487
nebo e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

Závazná rezervace po zaplacení.

Cena víkendového semináře: 3 900,- Kč vč. ubytování a stravy

Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže, ubytování a stravu.

terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz

 

Více o semináři

Pomocí tance, práce s tělem a dechem, šamanského bubnování a vedené meditace se společně vydáme do hlubin našeho podvědomí, abychom prozkoumaly své nevědomé části, které nám brání v projevení našeho plného potenciálu, ale zároveň skýtají možnost naplnění našich snů, vyjevení našich talentů a darů a možnost žít harmoničtější vztahy se svými blízkými.

Nahlédneme do struktury naší osobnosti, pojmenujeme si důležité funkce našich vnitřních rolí, pojmenujeme rozdíly mezi duší a egem a řekneme si něco o vývoji naší psyché, emočních zraněních a způsobu jejich léčení.

Budeme pracovat s našim vnitřním mužem a ženou, naučíme se propojit v sobě oba principy a uchopit jejich role.

Vysvětlíme si rozdíl mezi zamilovaností a skutečnou láskou.

 

Více o seminářích z projektu ŽENSKÉ SVĚTY

Ženské světy již pátým rokem nabízejí ženám příležitost do hloubky pracovat na sebepoznání a osobním rozvoji. Projekt nabízí sebezkušenostních zážitkové semináře a skupinová setkání. Programy jsou uspořádány do smysluplných sérií nebo se uskutečňují jednorázově. Různorodá témata umožňují ženám vybrat si seminář dle svého přání a v závislosti na tom, co by ve svém životě chtěly změnit nebo co si přály poznat a pochopit. Po pěti letech projekt úspěšně pokračuje a reálně pomáhá ženám realizovat zásadní změny ve přístupu k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům.

Těším se na setkávání s Vámi!

Za Ženské světy garantka a autorka projektu a zároveň jedna z lektorů

Dominika Marková