Jedná se o možnost vyzkoušet si, co vám může tento způsob práce na sobě přinést. Na toto nezávazné setkání bude navazovat roční uzavřená skupina.

K čemu seberozvojová skupina slouží a pro koho je určena?

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA – AKTIVNÍ PŘÍTOMNOST A KOMUNIKACE

Jedná se roční cyklus, který vznikl spojením pro mne dvou nejdůležitějších témat, která se často opakují v mé práci  s klienty v individuálních konzultacích. 

Proto se nejdříve budeme věnovat fenoménu JAK ŽÍT AKTIVNĚ TADY A TEĎ event. Co mi v tom brání? Neboť pokud nežijeme aktivně v přítomnosti, zůstáváme buďto v mrtvé minulosti a nebo se upínáme do budoucnosti, která je pouhou projekcí z neživé minulosti.

A následně komunikačním technikám a fenoménu UŽ VÍM CO CHCI, ALE NEVÍM JAK TO ŘÍCI.

Cílem je získat větší orientaci v sobě a svém životě a získat komunikační dovednosti.

Skupinu povede  mentální koučka Dominika Marková.

Rezervační poplatek: 100,- Kč 

Následně se od dubna budeme setkávat jedenkrát měsíčně a to vždy ve středu od 18,00 do 21,00.
Cena roční skupiny: 4 200,- Kč 

Čas a místo konání: 
27.března 2019 od 18,00 do 21,00 
Praha – Vinohrady, Písecká 19

Nutná rezervace zde.

Přihlásit se můžete také telefonicky +420 777 247 487
nebo e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

Závazná rezervace po zaplacení.

Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže.

Skupina probíhá s maximální účastí 10 účastníků.

terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz