Se zaměřuje na zásady zdravého životního stylu v oblastech výživy, pohybové aktivity, odpočinku, rovnováhy a kompenzace, dále se věnuje myšlenkovým konceptům a emocím.

Cílem programu je, rozšířit znalosti o nejnovější trendy v péči o fyzické i duševní zdraví, seznámit účastníky s možnostmi jak a čím mohou sami zlepšit svůj životní styl a tím si zajistit tělesné i duševní zdraví.

Vzdělávací program jsem vytvořila na základě mé dvacetileté praxe lektora, poradce, kouče a terapeuta v oblasti zdravého životního stylu. Složila jsem jej ze tří částí, protože z mého pohledu nelze oddělit tělo od mysli ani mysl od emocí ani emoce od těla proto se postupně zaměřuji na všechny zmíněné aspekty.

Zastávám názor, že jedině celostní pohled s dohledáním příčin vzniklé nerovnováhy, dává možnost dosáhnout trvalých výsledků.

 

PRVNÍ ČÁST – TĚLO I.

Obsahuje nejdůležitější zásady zdravého životního stylu fyzického zdraví a zaměřuje se na stravu, tělesnou hmotnost a aspekty nerovnováhy.
Poukazuje na nejčastější příčiny nezdravého životního stylu a jejich vliv na fyzické zdraví, možné důsledky. Nabízí doporučení a opatření vedoucími ke zlepšení fyzického zdraví v těchto oblastech

1.část –  výživa

 • makroživiny – sacharidy / bílkoviny / tuky
 • mikroživiny –   vitamíny / minerální látky / stopové prvky / enzymy
 • nedostatečný x nadbytečný příjem živin
 • problém v nadměrného příjmu makroživin a nedostatečného příjmu mikroživin
 • kvalita potravin, vyváženost, pestrost a obohacení jídelníčku
 • aspekty nerovnováhy a nastavení optimálního příjmu makroživin a mikroživin

2. část –  opatření

3. část  diskuse

 

DRUHÁ ČÁST – TĚLO II.

Obsahuje nejdůležitější zásady zdravého životního stylu fyzického zdraví a zaměřuje se na pitný režim, pohyb, odpočinek a relaxace, spánek, kouření a jiné návykové látky a preventivní péči,
Poukazuje na nejčastější příčiny nezdravého životního stylu a jejich vliv na fyzické zdraví, možné důsledky. Nabízí doporučení a opatření vedoucími ke zlepšení fyzického zdraví.


1. část – pitný režim funkce tekutin, jejich optimální skladba a příjem

2. část – pohyb

 • jak si zvolit vhodnou fyzickou aktivitu v souladu se záměrem
 • tepová frekvence a její využití pro podporu výkonu
 • pohyb jako kompenzace

3. část – odpočinek, relaxace, spánek

4. část – možnosti preventivní péče

5. část – kouření a jiné návykové látky, látkové i nelátkové závislosti

6. část – diskuse

 

TŘETÍ ČÁST – MYSL

Obsahuje pohledy na myšlenkové koncepty. Jak a kdy pomáhají a jak a kdy škodí. Nabízí doporučení a vedoucími ke změně a přepisu myšlenkových konstruktů, neboť způsob, jakým přemýšlíme a reagujeme na životní situace, má vliv na duševní, a dokonce i tělesné zdraví. 

1. část – koncept mysli a myšlení, pohledy na mysl a systém myšlení

2. část – síla myšlenky

 • hybná síla a energie myšlenky

3. část – původ myšlenky

 • zkušenost
 • kdy a kde za jakých podmínek myšlenka vznikla
 • pozitivní x negativní myšlenka

4. část – podstata myšlenky

 • co myšlenka přináší

5. část – jak s myšlenkou pracovat

 • strukturu svého mozku měníme myšlením v každém okamžiku

6. část – diskuse

 

ČTVRTÁ ČÁST – EMOCE

Obsahuje pohledy na prožívání emocí, jako subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům. Prožívání emocí jako je například příjemnost nebo nepříjemnost a vyjadřování vnitřního prožitku navenek.

1. část – druhy emocí a jejich význam

 • štěstí, radost, lítost, smutek, zoufalství, hněv, zloba strach, odpor …

2. část – potlačování emocí

 • pozitivní x negativní myšlenka
 • kdy a kde potlačení vzniklo – přínos potlačení

3. část – vnímání emocí dle temperamentu člověka

4. část – emoce jako prvního impulsu k rozhodnutí

5. část – emoce a intuice

6. část – diskuse

 

CELÝ CYKLUS LZE OBJEDNAT I NA ZAKÁZKU

Kontakt:
Dominika Marková
GSM: +420 777 247 487
terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz
Terapeutické studio Dominiky Markové
U Průhonu 13 – nádvoří areálu, Praha 7