KONSTELACE JSOU METODOU ROZVOJE OSOBNOSTI, SEBEPOZNÁVÁNÍ A PSYCHOTERAPIE. 
UMOŽŇUJÍ NÁZORNĚ UKÁZAT A POCÍTIT SOUVISLOSTI A VZTAHY.
NABÍZEJÍ POHLED NA NEVĚDOMOU DYNAMIKU PROŽÍVÁNÍ SITUACÍ. 
ROZŠIŘUJÍ VNITŘNÍ OBRAZY REALITY. 
DÁVAJÍ PROSTOR PRO VÝVOJ A VĚTŠÍ HARMONII.

 

Můžete se rozhodnout, zda chcete vlastní rozestavění nebo se nechat obohatit skrze role zástupců či jako divák. Jakákoliv forma účasti na konstelacích bývá přínosná. Konstelací se mohou zúčastnit i ti pro které to bude poprvé. 

Budeme stavět tři až pět konstelací na vaše téma. 

Lektorka: 
Dominika Marková 
profesionální koučka a terapeutka

Cena
jednodenních konstelací:
 
1 350,-Kč s vlastním rozestavěním / 550,-Kč bez vlastního rozestavění.

večerních konstelací 
1 150,-Kč s vlastním rozestavěním / 350,-Kč bez vlastního rozestavění.

Cena zahrnuje:
účast na skupině, prostory, lektora.

Zvýhodněná cena na první objednávku. 
Pokud jdete poprvé, máte možnost zaplatit pouze polovinu, nebo za stejnou přijít ve dvou.

 

Termíny setkání:
aktuální termíny naleznete zde

Nutná rezervace.

Přihlásit se můžete:
zde přes  rezervační systém
telefonicky +420 777 247 487
nebo e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

Místo konání:
Terapeutické studio Dominiky Markové
U Průhonu 13 – nádvoří areálu
PRAHA 7- Holešovice

 

Kontakt:
Dominika Marková 
GSM: +420 777 247 487
terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz
U Průhonu 13 – nádvoří areálu
PRAHA 7- Holešovice

 

Více o konstelacích

Technika konstelací spočívá v sestavení „modelu rodiny“, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře.

Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. 

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají a začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich „práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

* Rodinné konstelace zavedl Bert Hellinger (německý psychoterapeut), který tuto metodu vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech na základě fenomenologického přístupu, dále se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jakobem Levy Morenem a sochání Virginie Satirové hypnoterapii Miltona Ericksona.