Dvouletý výcvik v Gestalt terpaii

Dvouletý výcvik v Gestalt terpaii

Dvouletý výcvik zaměřený na Gestalt přístup v pracovním a osobním kontextu. Gestalt terapie napomáhá klientům vidět problémy v širších souvislostech a zaměřuje se na přítomnost a ukotvení v tělesném a emočním prožívání.