Dokončení studia na Pražské psychoterapeutické fakultě