Medvídkova zdravá strava

Cílem semináře je seznámit pedagogy s možnostmi, jak vést své žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí a k vytváření zdravých životních návyků a postojů. Obsah semináře vychází ze vzdělávací oblasti RVP pro PV Dítě a jeho tělo a vzdělávacího oboru RVP pro ZŠ Člověk a jeho svět.

ODKAZ NA SEMINÁŘ

Zdravý životní styl pro úředníky

Vzdělávací program se věnuje zásadám zdravého životního stylu (ZZŠ), nejčastějším příčinám nezdravého životního stylu a následným důsledkům. Účastníci jsou dále seznámeni s opatřeními vedoucími k nápravě těchto důsledků, a s ohledem na cílovou skupinu úředníků územních samosprávných celků jsou v závěru kurzu uvedena doporučení pro praktikování každodenních minimálních zásad zdravého životního stylu včetně opatřeních pro fyzickou a psychickou pohodu, která mohou být praktikována přímo na pracovišti.

ODKAZ NA PROGRAM

27.10.2015 dominika